Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμος ο Online Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης (Ubuntu, LTSP, sch-scripts, epoptes) έκδοση 20.04 στα σχολικά εργαστήρια. Ο οδηγός είναι επίσης διαθέσιμος σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη Εγγράφων: pdf Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης (Ubuntu, LTSP, sch-scripts, epoptes) έκδοση 20.04 (14.86 MB)

Δημοσιεύθηκε : Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020 14:56 Τελευταία ενημέρωση : Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020 14:56