Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμη η νέα έκδοση του Online οδηγού για την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2019 και Windows 10. Περιλαμβάνει και τις εντολές για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με χρήση PowerShell εντολών και του προτεινόμενου επιπλέον λογισμικού με χρήση της εντολής winget. Για λόγους ευκολίας τα κεφάλαια εγκατάστασης Windows 10, Windows Server 2019 και η εγκατάσταση Active Directory (client server αρχιτεκτονική) είναι ανεξάρτητα. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος και σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη Εγγράφων  pdf Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows Server 2019, MS-Windows 10 (10.45 MB)

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 19:29 Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 19:11