Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμος ο Online οδηγός για την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2019 και Windows 10. Περιλαμβάνει και τις εντολές για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με χρήση PowerShell εντολών.

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2021 19:29 Τελευταία ενημέρωση : Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2021 19:29

Στη σελίδα του Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α'Βάθμιας & Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης ανανεώθηκαν οι οδηγίες ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση λογισμικού που βασίζεται στην τεχνολογία flash ακόμη και μετά την παύση υποστήριξη της από την Adobe.

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 22:36 Τελευταία ενημέρωση : Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 22:36

Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμος ο Online Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης (Ubuntu, LTSP, sch-scripts, epoptes) έκδοση 20.04 στα σχολικά εργαστήρια. Ο οδηγός είναι επίσης διαθέσιμος σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη Εγγράφων: pdf Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης (Ubuntu, LTSP, sch-scripts, epoptes) έκδοση 20.04 (14.86 MB)

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020 14:56 Τελευταία ενημέρωση : Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020 14:56

Ο κόμβος της Τεχνικής Στήριξης αναβαθμίστηκε στις τελευταίες εκδόσεις του Joomla & MediaWiki. Επιπλέον δεν εξαρτάται από Flash τεχνολογίες ενώ υποστηρίζει και κινητές συσκευές.

Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 18:59 Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 18:54

Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμος ο Online οδηγός για την εγκατάσταση του Windows Server 2016 με RDSH ρόλο για Server Based Computing (σταθμοί εργασίας ως thin clients) στα σχολικά εργαστήρια. Ο οδηγός είναι επίσης διαθέσιμος σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη Εγγράφων: pdf Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows 2016 RDSH εξυπηρετητή Server Based Computing (7.15 MB)

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 19:37 Τελευταία ενημέρωση : Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 14:54

Ο κατασκευαστικός οίκος Micorosoft ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά συστήματα Windows Server 2008 &  Windows Server 2008 R2 σε όλες τις εκδόσεις τους θα πάψουν να υποστηρίζονται από 14/01/2020. Αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν αλλά δεν θα δέχονται πλέον αναβαθμίσεις για προβλήματα ασφάλειας, λειτουργίας, εφαρμογών (πχ Internet Explorer) κτλ. Επομένως οι χρήστες θα πρέπει να προγραμματίσουν άμεσα τη μετάβαση των συστημάτων τους σε επόμενη έκδοση Windows Server (2016/2019).

Περισσότερα στο https://support.microsoft.com/en-us/help/4456235/end-of-support-for-windows-server-2008-and-windows-server-2008-r2

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019 12:10 Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 17:22
Σελίδα 1 από 3