Υπηρεσίες ΣΕΠΕΗΥ/Classroom management/Definition

Η υπηρεσία διαχείρισης τάξης, επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διατηρεί τον έλεγχο της τάξης από την οθόνη του Η/Υ του:

  • προβάλοντας την οθόνη του στις οθόνες των Η/Υ των μαθητών,
  • "εκτελώντας" εντολές στους Η/Υ των μαθητών,
  • επιβλέποντας την οθόνη ενός μαθητή για την επίλυση ενός προβλήματος,
  • απενεργοποιώντας τον ήχο ή κλειδώνοντας τις οθόνες κτλ.