Χρήστης:Garvanitis/Βιβλία/Server Based Computing αρχιτεκτονική windows server 2012

Φόρτωση βιβλίου

Server Based Computing αρχιτεκτονική windows server 2012

Remote Desktop Session Host (RD Session Host) server

Windows/2012/RDSHServer Client
Windows/2012/RDSHServer Client/Αρχιτεκτονική
Windows/2012/RDSHServer Client/Πλεονεκτήματα
Windows/2012/RDSHServer Client/Μειονεκτήματα
Windows/2012/RDSHServer Client/Απαιτήσεις
Windows/2012/RDSHServer Client/Έλεγχος συμβατότητας
Windows/2012/RDSHServer Client/Εγκατάσταση εξυπηρετητή
Windows/2012/RDSHServer Client/Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή
Windows/2012/RDSHServer Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή
Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση
Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Ενεργοποίηση
Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση
Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση CALs
Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Ρύθμιση
Windows/2012/RDSHServer Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας
Windows/2012/RDSHServer Client/Εγκατάσταση λογισμικού
Windows/2012/Εφαρμογές/7-zip
Windows/2012/Εφαρμογές/InfraRecorder
Windows/2012/Εφαρμογές/Adobe Reader
Windows/2012/Εφαρμογές/IrfanView
Windows/2012/Εφαρμογές/Mozila Firefox
Windows/2012/Εφαρμογές/Google Chrome
Windows/2012/Εφαρμογές/LibreOffice
Windows/2012/Εφαρμογές/MS Office
Windows/2012/Εφαρμογές/MBSA
Windows/2012/RDSHServer Client/Δημιουργία χρηστών
Windows/2012/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές
Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές
Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Κάμερες
Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί
Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/UPS
Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Σαρωτές
Windows/2012/RDSHServer Client/iTALC
Windows/2012/RDSHServer Client/Προχωρημένα
Windows/2012/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Squid
Windows/2012/RDSHServer Client/Προχωρημένα/VirtualBox
Windows/2012/RDSHServer Client/Προχωρημένα/MSE
Windows/2012/RDSHServer Client/Προχωρημένα/WSUS
Windows/2012/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση