Χρήστης:Root/Βιβλία/Εγκατάσταση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows 2016 Server & Windows 10

Φόρτωση βιβλίου

Εγκατάσταση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows 2016 Server & Windows 10

Squid proxy server, Security Essentials Antivirus, VirtualBox και απομακρυσμένη πρόσβαση με VNC

Windows
Windows/2016
Windows/2016/Server Client
Windows/2016/Server Client/Αρχιτεκτονική
Windows/2016/Server Client/Πλεονεκτήματα
Windows/2016/Server Client/Απαιτήσεις
Windows/2016/Server Client/Έλεγχος συμβατότητας
Windows/2016/Server Client/Εγκατάσταση εξυπηρετητή
Windows/2016/Server Client/Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή
Windows/2016/Server Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή
Windows/2016/Server Client/Διαμόρφωση
Windows/2016/Server Client/Εγκατάσταση σταθμού εργασίας
Windows/2016/Server Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας
Windows/2016/Server Client/Εγκατάσταση λογισμικού
Windows/2016/Εφαρμογές/7-zip
Windows/2016/Εφαρμογές/InfraRecorder
Windows/2016/Εφαρμογές/Adobe Reader
Windows/2016/Εφαρμογές/IrfanView
Windows/2016/Εφαρμογές/Mozila Firefox
Windows/2016/Εφαρμογές/Google Chrome
Windows/2016/Εφαρμογές/VLC Player
Windows/2016/Εφαρμογές/LibreOffice
Windows/2016/Εφαρμογές/MS Office
Windows/2016/Εφαρμογές/Gimp
Windows/2016/Εφαρμογές/Audacity
Windows/2016/Εφαρμογές/Blender
Windows/2016/Εφαρμογές/Snappy Driver Installer
Windows/2016/Server Client/Δημιουργία χρηστών
Windows/2016/Server Client/Χρήση
Windows/2016/Server Client/Περιφερειακές συσκευές
Windows/2016/Server Client/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές
Windows/2016/Server Client/Περιφερειακές συσκευές/Κάμερες
Windows/2016/Server Client/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί
Windows/2016/Server Client/Περιφερειακές συσκευές/UPS
Windows/2016/Server Client/Περιφερειακές συσκευές/Σαρωτές
Windows/2016/Server Client/Προχωρημένα
Windows/2016/Server Client/Προχωρημένα/Squid
Windows/2016/Server Client/Προχωρημένα/VirtualBox
Εφαρμογές/VirtualBox
Windows/2016/Server Client/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση
Windows/2016/Server Client/Προχωρημένα/Διαμοιρασμός αναβαθμίσεων
Windows/2016/Server Client/Εφαρμογές/Veyon