Χρήστης:Siahos/Βιβλία/2020:Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σε Σχολικά Εργαστήρια:

Φόρτωση βιβλίου

2020:Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σε Σχολικά Εργαστήρια:

Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης (Ubuntu, LTSP, sch-scripts, epoptes) έκδοση 20.04

Linux/LTSP/Για την pdf έκδοση
Linux/LTSP
Linux/LTSP/Αρχιτεκτονική
Linux/LTSP/Πλεονεκτήματα
Linux/LTSP/Μειονεκτήματα
Linux/LTSP/Απαιτήσεις
Linux/LTSP/Εγκατάσταση Ubuntu
Linux/liveusb
Linux/LTSP/Εγκατάσταση Ubuntu/Δίσκος Κενός
Linux/LTSP/Εγκατάσταση Ubuntu/Δίσκος Ms-Windows
Linux/LTSP/Εγκατάσταση Ubuntu/Δίσκος Linux
Linux/LTSP/sch-scripts/Εγκατάσταση
Linux/LTSP/sch-scripts/Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου
Linux/LTSP/Εγκατάσταση λογισμικού
Linux/LTSP/sch-scripts/Χρήστες/Δημιουργία χρηστών
Linux/LTSP/sch-scripts/Εντολές LTSP
Linux/LTSP/Εκκίνηση από το δίκτυο
Linux/Ubuntu
Linux/epoptes
Linux/epoptes/Εγκατάσταση
Linux/epoptes/Εκκίνηση εφαρμογής
Linux/epoptes/Είσοδος χρηστών
Linux/epoptes/Διαχείριση υπολογιστών
Linux/epoptes/Διαδραστική εκπαίδευση
Linux/epoptes/Δημιουργία τάξης
Linux/epoptes/Βοήθεια
Linux/Λογισμικό
Linux/sch-scripts
Linux/sch-scripts/Εκκίνηση της εφαρμογής
Linux/sch-scripts/Χρήστες
Linux/sch-scripts/Χρήστες/Δημιουργία χρηστών
Linux/sch-scripts/Χρήστες/Επεξεργασία χρηστών
Linux/sch-scripts/Χρήστες/Διαγραφή χρηστών
Linux/sch-scripts/Χρήστες/Εκτέλεση εντολών
Linux/sch-scripts/Τμήματα
Linux/sch-scripts/Κοινόχρηστοι κατάλογοι
Linux/sch-scripts/Δικαιώματα καταλόγων
Linux/sch-scripts/Αρχεία ρυθμίσεων
Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ
Linux/sch-scripts/Βοήθεια
Linux/LTSP/Προχωρημένα
Linux/LTSP/Περιφερειακές συσκευές
Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Εκτυπωτές
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Εκτυπωτές
Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Σαρωτές
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Σαρωτές
Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/UPS
Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Κάμερες
Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Διαδραστικοί
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Στατικά hostnames
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια
Linux/LTSP/Προχωρημένα/Αυτόματη σύνδεση
Linux/LTSP/FAQ