Διάρθρωση ενοτήτων

1. Επικοινωνίες μεταξύ των πολιτισμών του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού
2. Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ ελληνικού αποικισμού (8ος-6ος αι. π.Χ.)
3. Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής
4. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
5. Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, 15ος – 16ος αι.
6. Λάβαρα και σημαίες της επανάστασης του 1821
7. Η διαμόρφωση των συνόρων της Ελλάδας, 1830-1948
8. H Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης