Υπηρεσίες ΣΕΠΕΗΥ/Classroom management

Η υπηρεσία διαχείρισης τάξης, επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διατηρεί τον έλεγχο της τάξης, προβάλοντας την οθόνη του στις οθόνες των Η/Υ των μαθητών, "εκτελώντας" εντολές στους Η/Υ των μαθητών, επιβλέποντας την οθόνη ενός μαθητή για την επίλυση ενός προβλήματος, απενεργοποιώντας τον ήχο ή κλειδώνοντας τις οθόνες κτλ.

  • Στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Linux προτείνεται το ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό Επόπτης που έχει αναπτυχθεί από τη δράση της Τεχνικής Στήριξης.
  • Στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows προτείνεται το ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό Veyon.