Προηγούμενο    Επόμενο

Δεκαδικοί αριθμοί με μπάρες

Τάξη: Δ'


Παιδιά μπορείτε να χωρίσετε τις μπάρες σε δέκα ίσα τμήματα και να επιλέξετε εκείνα που εκφράζουν τους δεκαδικούς αριθμούς: 0,6, 0,7, 0,8 και 0,9;

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές