Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Μπάρες"

1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό
2. Πώς χρησιμοποιούμε τις μπάρες για τη σύγκριση απλών κλασμάτων
3. Πώς χρησιμοποιούμε τις μπάρες για την εύρεση ισοδύναμων κλασμάτων
4. Πώς χρησιμοποιούμε τις μπάρες για την πρόσθεση κλασμάτων

Το λογισμικό "Μπάρες" μας δίνει τη δυνατότητα να χωρίζουμε διάφορες μπάρες σε ίσα μέρη και να επιλέγουμε ένα ή περισσότερα από τα μέρη αυτά. Κάθε φορά εμφανίζουμε στην επιφάνεια εργασίας μέχρι δέκα μπάρες και καθεμία τη χωρίζουμε μέχρι και σε 45 τμήματα.

Κάθε μπάρα επιλέγεται κάνοντας κλικ στο κυκλάκι που βρίσκεται αριστερά της.

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο λογισμικό αυτό έχουν ως εξής:

 • Στο πλαίσιο κάτω από τον τίτλο "Μπάρες" πληκτρολογούμε πόσες μπάρες θα έχουμε στην επιφάνεια εργασίας. Με το κουμπί "Δημιουργία" εμφανίζουμε τις μπάρες αυτές στην επιφάνεια εργασίας.
 • Στο πλαίσιο κάτω από τον τίτλο "Τμήματα" πληκτρολογούμε τον αριθμό των τμημάτων στα οποία θα χωρίσουμε την μπάρα που επιλέξαμε. Με το κουμπί "Χώρισε" εμφανίζεται το πλήθος που επιλέξαμε.
 • Με τα κουμπιά "+" και "-" προσθέτουμε ή αφαιρούμε μπάρες στην επιφάνεια εργασίας.
 • Με το κουμπί "Εμφάνιση αριθμών" εμφανίζουμε στο τέλος κάθε μπάρας το κλάσμα που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο μέρος της.
 • Με το κουμπί "Ήχος" ακούμε σε κάθε επιλογή μας έναν ήχο.
 • Με το κουμπί "Επαναφορά μπάρας" επαναφέρουμε κάθε μπάρα στην αρχική της κατάσταση.
 • Με το κουμπί "Επαναφορά" επαναφέρουμε το πρόγραμμα στην αρχική του κατάσταση.

  Περιεργαστείτε το λογισμικό και κάντε δοκιμές.

   

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

  Μέγεθος: 1.270 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  2. Πώς χρησιμοποιούμε τις μπάρες για τη σύγκριση απλών κλασμάτων

  Παράδειγμα 1: Θέλουμε, χρησιμοποιώντας τις μπάρες, να συγκρίνουμε τα κλάσματα 1/2 και 1/3.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που συγκρίνουμε κλάσματα, χρησιμοποιώντας τις μπάρες του λογισμικού.

  Μέγεθος: 364 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  3. Πώς χρησιμοποιούμε τις μπάρες για την εύρεση ισοδύναμων κλασμάτων

  Παράδειγμα 2: Χωρίζουμε μία μπάρα σε τέσσερα ίσα μέρη και μία άλλη σε έξι ίσα μέρη. Πόσα τμήματα της δεύτερης θα είναι ίσα με δύο τμήματα της πρώτης;

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που συγκρίνουμε κλάσματα, χρησιμοποιώντας τις μπάρες του λογισμικού.

  Μέγεθος: 179 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  4. Πώς χρησιμοποιούμε τις μπάρες για την πρόσθεση κλασμάτων

  Παράδειγμα 3: Θέλουμε, χρησιμοποιώντας τις μπάρες, να υπολογίσουμε το άθροισμα των κλασμάτων 1/3 + 1/5.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που υπολογίζουμε το άθροισμα δύο κλασμάτων, χρησιμοποιώντας τις μπάρες του λογισμικού.

  Μέγεθος: 1.020 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή