Προηγούμενο    Επόμενο

Δεκαδικά κλάσματα ανάμεσα στο 2/4 και στο 4/6

Τάξη: Δ'


Μπορείτε να βρείτε ένα δεκαδικό κλάσμα που να είναι μεγαλύτερο από το κλάσμα 2/4 και μικρότερο από το 4/6;

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές