Προηγούμενο    Επόμενο

Χωρίστε ένα σχήμα

Τάξη: Δ'

Επιλέξτε στο γεωπίνακα ένα τετραγωνικό πλέγμα μεγέθους 40 και σχεδιάστε ένα σχήμα όπως το παραπάνω.

Τι μέρος του σχήματος αποτελεί το χρωματισμένο μέρος;

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές