Προηγούμενο    Επόμενο

Πόσα ο καθένας;

Τάξη: Δ'


Μπορείτε να μοιράσετε σε τρία άτομα τέσσερα ίδια τετράγωνα (όπως αυτά στο παραπάνω σχήμα) και ο καθένας τους να πάρει ίδιο μέρος;

Τι μέρος αυτών αντιστοιχεί σε καθένα από τα άτομα;

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές