Προηγούμενο    Επόμενο

Ο δεκαδικός αριθμός 0,34 στο τετράγωνο πλέγμα

Τάξη: Δ'


Παιδιά, με ποιο κλάσμα ισούται ο δεκαδικός αριθμός 0,34;

Μπορείτε να χρωματίσετε στο τετραγωνικό πλέγμα ένα μέρος να ισούται με το 0,34 του τετραγώνου;

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές