Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Τετράγωνο πλέγμα"

1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό
2. Πώς επιλέγουμε τα 21/238 ενός τετραγώνου
3. Το κλάσμα 1/100
4. Πώς συγκρίνουμε τα κλάσματα 1/10 και 1/100

Το λογισμικό "Τετράγωνο πλέγμα" μας δίνει τη δυνατότητα να χωρίζουμε ένα τετράγωνο σε ίσα τμήματα και να επιλέγουμε ένα μέρος από αυτά. Κατόπιν, το μέρος αυτό μπορούμε να το εμφανίσουμε ως κλάσμα.

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα έχουν ως εξής:

 • Καθορίζουμε το πλήθος των κατακόρυφων στηλών και των οριζόντιων γραμμών με τις οποίες θα χωρίσουμε το τετράγωνο σε ίσα τμήματα.
 • Προσδιορίζουμε το χρώμα με το οποίο θα χρωματίζουμε τα τμήματα που θα επιλέξουμε.
 • Επιλέγουμε την εμφάνιση του κλάσματος που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο μέρος του τετραγώνου.
 • Επιλέγουμε αν θέλουμε να ακούγεται κάποιος ήχος σε κάθε επιλογή μας.
 • Καθορίζουμε το πλήθος των γραμμών που θα έχουμε στο τετράγωνο. Έχουμε τη δυνατότητα επιλογής μέχρι είκοσι οριζόντιων γραμμών και είκοσι κατακόρυφων στηλών.

  Περιεργαστείτε το λογισμικό.

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

  Μέγεθος: 1.180 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  2. Πώς επιλέγουμε τα 21/238 ενός τετραγώνου

  Ο αριθμός 238 είναι ίσος με το γινόμενο 14 x 17. Έτσι, λοιπόν, χωρίζουμε το τετράγωνο σε 14 γραμμές και 17 στήλες. Κατόπιν επιλέγουμε 21 από τα ίσα αυτά τμήματα.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εμφανίζουμε το κλάσμα 21/238.

  Μέγεθος: 341 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  3. Το κλάσμα 1/100

  Στο λογισμικό αυτό μπορούμε να εμφανίσουμε κλάσματα με παρανομαστή το 100, π.χ. το κλάσμα 1/100, και να παρατηρήσουμε πόσο μεγάλο είναι το τμήμα αυτό σε σχέση με το τετράγωνο.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εμφανίζουμε το κλάσμα 1/100.

  Μέγεθος: 183 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  4. Πώς συγκρίνουμε τα κλάσματα 1/10 και 1/100

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εμφανίζουμε τα κλάσματα 1/10 και 1/100.

  Μέγεθος: 388 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή