Προηγούμενο    Επόμενο

Ισορροπήστε τη ζυγαριά

Τάξη: Δ'

Στο ένα τάσι της παρακάτω ζυγαριάς τοποθετήστε το αντικείμενο με σχήμα σταυρού.

  • Ποια αντικείμενα πρέπει να τοποθετήσετε στο άλλο τάσι της ζυγαριάς, ώστε να ισορροπήσουν με το αντικείμενο με σχήμα σταυρού;
  • Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να πετύχετε την παραπάνω ισορροπία;

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές