Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Ζυγαριά"

1. Ζύγισμα με μονάδα μέτρησης ένα αντικείμενο
2. Πώς μεταβάλλουμε τη μάζα όλων των αντικειμένων
3. Μπορούμε να μεταβάλλουμε όποια μάζα θέλουμε
4. Πώς καθορίζουμε την κατάλληλη μονάδα για να ζυγίσουμε ένα αντικείμενο με δεδομένη μάζα

Το λογισμικό "Ζυγαριά" μας δίνει τη δυνατότητα να ζυγίζουμε τα αντικείμενα που διατίθενται.

Στόχος του είναι να προσδιοριστεί η μάζα ενός αντικειμένου με μονάδα μέτρησης ένα δεύτερο αντικείμενο.

Όταν η ζυγαριά ισορροπεί, η μάζα των αντικειμένων που βρίσκονται στο ένα τάσι ισούται με τη μάζα των αντικειμένων που βρίσκονται στο δεύτερο τάσι.

Περιεργαστείτε το λογισμικό και κάντε δοκιμές ζυγίζοντας διάφορα αντικείμενα.

 

 

Επιστροφή στην αρχή

 

1. Ζύγισμα με μονάδα μέτρησης ένα αντικείμενο

Για να τοποθετήσουμε ένα αντικείμενο στο ένα τάσι της ζυγαριάς θα πρέπει να το επιλέξουμε με το ποντίκι μας και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο να το σύρουμε στο τάσι. Με πατημένο το πλήκτρο "Shift" του πληκτρολογίου δημιουργούμε αντίγραφα του αντικειμένου, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε την επιθυμητή ισορροπία. Με τον ίδιο τρόπο αφαιρούμε ένα αντικείμενο από ένα τάσι.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο ζυγίσματος των αντικειμένων.

Μέγεθος: 533 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

2. Πώς μεταβάλλουμε τη μάζα όλων των αντικειμένων

Εκτός αυτού, έχουμε τη δυνατότητα να μεταβάλλουμε τις μάζες των αντικειμένων. Επιλέγουμε με διπλό κλικ την επάνω δεξιά γωνία του λογισμικού και κάτω από κάθε αντικείμενο εμφανίζεται ένα λευκό κουτάκι. Κάνοντας κλικ μέσα στα κουτάκια μπορούμε να σβήσουμε τον αριθμό που υπάρχει και να πληκτρολογήσουμε έναν άλλο. Η μάζα κάθε αντικειμένουν θα είναι πλέον ίση με τον αριθμό που πληκτρολογήσαμε.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που μεταβάλλουμε τη μάζα όλων των αντικειμένων.

Μέγεθος: 702 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

3. Μπορούμε να μεταβάλλουμε όποια μάζα θέλουμε

Ομοίως, μπορούμε να μεταβάλλουμε τη μάζα ενός αντικειμένου κάθε φορά.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που μεταβάλλουμε τη μάζα κάθε αντικειμένου.

Μέγεθος: 612 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

4. Πώς καθορίζουμε την κατάλληλη μονάδα για να ζυγίσουμε ένα αντικείμενο με δεδομένη μάζα

Παράδειγμα: Ο κύβος έχει μάζα 23,4 μονάδες. Πώς πρέπει να καθορίσουμε τις μάζες των υπόλοιπων αντικειμένων, ώστε να μπορούμε με αυτές να ζυγίσουμε τον κύβο;

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που μεταβάλλουμε τη μάζα των αντικειμένων.

Μέγεθος: 377 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή