Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες
  Χρωματίζουμε τετραγωνίδια

Ο πολλαπλασιασμός ως πρόσθεση

Η πρόσθεση ως πολλαπλασιασμός

Ο κατακόρυφος πολλαπλασιασμός

Ο οριζόντιος πολλαπλασιασμός

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές