Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες

Παρατήρηση:
Οι δραστηριότητες που έχουν αστερίσκο θεωρούμε ότι απαιτούν περισσότερη εμπειρία για τη λύση τους. Γι’ αυτό προτείνεται να διδαχθούν σε δεύτερη φάση.

  Το διπλάσιο ενός αριθμού

Με πόσους τρόπους;

Συμπληρώστε τα κενά

15X12 ή 12Χ15

Πολλαπλασιασμός σε χαλασμένο υπολογιστή

Το τριπλάσιο ενός αριθμού *

Γινόμενο 128 *

Πολλαπλασιασμός με 9 *

Συμπληρώστε τα κουτάκια *

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές