Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Χαλασμένος υπολογιστής"

1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό
2. Εμφάνιση ενός αριθμού με τα πλήκτρα "8" και "9"
3. Πράξεις με τα πλήκτρα "0" και "1"

Το λογισμικό "Χαλασμένος υπολογιστής" μας επιτρέπει να χαλάσουμε έναν υπολογιστή τσέπης, απενεργοποιώντας κάποια από τα πλήκτρα του, και να κάνουμε διάφορους υπολογισμούς με τα υπόλοιπα.

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα έχουν ως εξής:

 • Προσδιορίζουμε την πράξη που πρόκειται να κάνουμε με το χαλασμένο υπολογιστή. Επιλέγουμε, δηλαδή, τα κατάλληλα πλήκτρα και στο πλαίσιο με τίτλο "Άσκηση" εμφανίζεται η αντίστοιχη πράξη.
 • Ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε ένα πλήκτρο επιλέγοντάς το με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μας και κάνοντας αριστερό κλικ στην αντίστοιχη εντολή του καταλόγου.
 • Καθορίζουμε το πλήθος των παικτών που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πληκτρολογώντας το αντίστοιχο νούμερο στο λευκό κουτάκι με τίτλο "Αριθμός παικτών".
 • Επιλέγουμε τη θέση μας ως "Παίκτης1", "Παίκτης2" κ.ο.κ. και παρατηρούμε τις επιλογές των ενεργών πλήκτρων όπως εμφανίζονται, με τη σειρά επιλογής τους, στη λευκή μπάρα με το όνομα κάθε παίκτη.
 • Επιλέγουμε "Νικητής", ώστε το λογισμικό να εμφανίσει τον παίκτη που υπολόγισε σωστά το αποτέλεσμα της πράξης και έκανε τις λιγότερες επιλογές των ενεργών πλήκτρων.

  Περιεργαστείτε το λογισμικό και κάντε δοκιμές.

   

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό

  Εκτός από τα σχετικά πλήκτρα των ψηφίων και των τεσσάρων πράξεων, τα υπόλοιπα πλήκτρα έχουν τις εξής λειτουργίες:

 • Το πλήκτρο "=" υπολογίζει το αποτέλεσμα των πράξεων που έχουν καθοριστεί μεταξύ των επιλεγμένων αριθμών.
 • Το πλήκτρο "C" ακυρώνει την τελευταία επιλογή ενός άλλου πλήκτρου.
 • Τα πλήκτρα "(" και ")" ανοίγουν και κλείνουν, αντίστοιχα, μια παρένθεση μεταξύ μιας σειράς πράξεων.

  Κάθε στιγμή μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ένα πλήκτρο.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

  Μέγεθος: 803 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  2. Εμφάνιση ενός αριθμού με τα πλήκτρα "8" και "9"

  Παράδειγμα 1: Δύο μαθητές θέλουν να εμφανίσουν τον αριθμό 123 χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα των ψηφίων: "8" και "9", καθώς και τα πλήκτρα "+", "-", "=", "C", "(" και ")".

 • Αρχικά, λοιπόν, εμφανίζουν τον αριθμό 123 στο πλαίσιο "Άσκηση".
 • Στη συνέχεια καθορίζουν ο "Αριθμός παικτών" να είναι 2.
 • Κατόπιν απενεργοποιούν όσα πλήκτρα δεν χρειάζονται.
 • Τέλος παίζουν καθένας με τη σειρά του. Νικητής είναι εκείνος που θα χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργάστηκαν οι δύο παίκτες.

  Μέγεθος: 565 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  3. Πράξεις με τα πλήκτρα "0" και "1"

  Παράδειγμα 2: Δύο μαθητές θέλουν να εμφανίσουν το άθροισμα των αριθμών 56 + 48 χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με των ψηφίων: "0" και "1", καθώς και τα πλήκτρα "+", "x", "=", "C", "(" και ")".

 • Αρχικά, λοιπόν, εμφανίζουν τη σχετική πράξη στο πλαίσιο "Άσκηση".
 • Στη συνέχεια καθορίζουν ο "Αριθμός παικτών" να είναι 2.
 • Στη συνέχεια καθορίζουν ο "Αριθμός παικτών" να είναι 2.
 • Τέλος παίζουν καθένας με τη σειρά του. Νικητής είναι εκείνος που θα χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργάστηκαν οι δύο παίκτες.

  Μέγεθος: 1.130 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή