Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Στατιστική επεξεργασία δεδομένων"

1. Η επιφάνεια εργασίας του λογισμικού
2. Εγγραφή δεδομένων στον πίνακα
3. Δημιουργία ραβδογράμματος
4. Δημιουργία εικονογράμματος
5. Δημιουργία ΧΥ γραφήμματος
6. Εισαγωγή συνάρτησης "Άθροισμα σε μία στήλη"
7. Εισαγωγή συνάρτησης "Άθροισμα δύο στηλών"
8. Εισαγωγή συνάρτησης "Γινόμενο αριθμών"
9. Εισαγωγή συνάρτησης "Μέσος όρος"
10. Εισαγωγή συνάρτησης "Τετράγωνα φυσικών αριθμών"

Το λογισμικό "Στατιστική επεξεργασία δεδομένων" μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε δεδομένα και να τα επεξεργαζόμαστε, με σκοπό να διατυπώσουμε τα σχετικά συμπεράσματά μας.

Περιεργαστείτε το λογισμικό επιλέγοντας τα κουμπιά του.

 

 

Επιστροφή στην αρχή

 

1. Η επιφάνεια εργασίας του λογισμικού

Η επιφάνεια εργασίας αποτελείται από έναν πίνακα εισαγωγής δεδομένων.

Ο πίνακας έχει εκατό αριθμημένες γραμμές και έξι στήλες με ονόματα: Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ.

Στα κελιά του πίνακα εισάγουμε αριθμούς και ονόματα.

Μπορούμε να αλλάξουμε τη θέση των στηλών με το ποντίκι μας.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού.

Μέγεθος: 209 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

2. Εγγραφή δεδομένων στον πίνακα

Στον πίνακα εισαγωγής δεδομένων μπορούμε:

 • Να πληκτρολογήσουμε έναν αριθμό ή ένα όνομα σε κάθε κελί του.
 • Να ταξινομήσουμε τις εγγραφές μας κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
 • Να επιλέξουμε με το ποντίκι μας ένα μέρος από τις εγγραφές μας και να πατήσουμε "Κόψιμο" και στη συνέχεια "Επικόλληση" σε μία άλλη θέση, με προϋπόθεση ότι έχουμε επιλέξει το ίδιο πλήθος κελιών στις ίδιες στήλες και γραμμές. Ακόμη μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί "Διαγραφή" και να διαγράψουμε το επιλεγμένο μέρος.
 • Να κάνουμε "Αποθήκευση" των εγγραφών μας στον υπολογιστή μας. Αφού επιλέξουμε το φάκελο αποθήκευσης ,πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου και στη συνέχεια την προέκταση .stat. Δηλαδή, ΟΝΟΜΑ.stat.
 • Να επιλέξουμε "Άνοιγμα" και να επαναφέρουμε στην επιφάνεια εργασίας ένα αποθηκευμένο αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία.
 • Να πατήσουμε "Νέο (Καθαρισμός)" για να καθαρίσουμε την επιφάνεια εργασίας και να ξεκινήσουμε μια καινούρια εγγραφή δεδομένων.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού.

  Μέγεθος: 1.310 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  3. Δημιουργία ραβδογράμματος

  Με τη δημιουργία ενός γραφήματος μπορούμε να εμφανίσουμε τα δεδομένα που έχουμε καταγράψει και επιλέξει με γραφικό τρόπο.

  Ανάλογα με τα δεδομένα μας μπορούμε να τα εμφανίσουμε με:

 • Εικονογράμματα
 • Ραβδογράμματα
 • ΧΥ γράφημα

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο δημιουργίας ενός ραβδογράμματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλουμε τα χρώματα σε αυτό.

  Μέγεθος: 1.110 KΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  4. Δημιουργία εικονογράμματος

  Με τη δημιουργία ενός γραφήματος μπορούμε να εμφανίσουμε τα δεδομένα που έχουμε καταγράψει και επιλέξει με γραφικό τρόπο.

  Ανάλογα με τα δεδομένα μας μπορούμε να τα εμφανίσουμε με:

 • Ραβδογράμματα
 • Εικονογράμματα
 • ΧΥ γράφημα

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο δημιουργίας ενός εικονογράμματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εισάγουμε εικόνες για τη δημιουργία του.

  Μέγεθος: 827 KΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  5. Δημιουργία ΧΥ γραφήματος

  Με τη δημιουργία ενός γραφήματος μπορούμε να εμφανίσουμε τα δεδομένα που έχουμε καταγράψει και επιλέξει με γραφικό τρόπο.

  Ανάλογα με τα δεδομένα μας μπορούμε να τα εμφανίσουμε με:

 • Ραβδογράμματα
 • Εικονογράμματα
 • ΧΥ γράφημα

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο δημιουργίας ενός ΧΥ γραφήματος, καθώς και τις περιπτώσεις που μπορούμε να δημιουργούμε ένα τέτοιο γράφημα.

  Μέγεθος: 708 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  6. Εισαγωγή συνάρτησης "Άθροισμα σε μία στήλη"

  Με το λογισμικό αυτό μπορούμε να κάνουμε πράξεις μεταξύ των δεδομένων που έχουμε εισαγάγει και να εμφανίζουμε κάθε φορά το αποτέλεσμα είτε με αριθμούς στον πίνακα τιμών είτε με ένα γράφημα.

  Παράδειγμα 1. Θα υπολογίσουμε το άθροισμα των αριθμών μιας στήλης.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο εύρεσης του αθροίσματος των αριθμών σε μια στήλη.

  Μέγεθος: 738 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  7. Εισαγωγή συνάρτησης "Άθροισμα δύο στηλών"

  Παράδειγμα 2. Θα υπολογίσουμε το άθροισμα των αριθμών δυο στηλών και θα καταγράψουμε το αποτέλεσμα σε μια τρίτη στήλη. Οι τρεις στήλες θα πρέπει να έχουν το ίδιο πλήθος κελιών.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο εύρεσης του αθροίσματος των αριθμών σε δύο στήλες, καθώς και της εμφάνισης του αποτελέσματος σε μία τρίτη.

  Μέγεθος: 1.160 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  8. Εισαγωγή συνάρτησης "Γινόμενο αριθμών"

  Παράδειγμα 3. Με το πρόγραμμα αυτό υπολογίζουμε το γινόμενο των αριθμών μιας στήλης με τον αριθμό ενός κελιού και καταγράφουμε το αποτέλεσμα σε μία δεύτερη στήλη. Οι δύο στήλες θα πρέπει να έχουν το ίδιο πλήθος κελιών.

  Επιλέγουμε τα κελιά διαφόρων στηλών με το δείκτη του ποντικιού μας και πατημένο το πλήκτρο "Ctrl" του πληκτρολογίου.

  Για να εμφανίσουμε το ΧΥ γράφημα θα πρέπει τα στοιχεία της πρώτης στήλης να είναι διαφορετικά μεταξύ τους.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο.

  Μέγεθος: 1.280 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  9. Εισαγωγή συνάρτησης "Μέσος όρος"

  Παράδειγμα 4. Με το λογισμικό αυτό βρίσκουμε το μέσο όρο των αριθμών μιας στήλης και καταγράφουμε το αποτέλεσμα σε ένα συγκεκριμένο κελί.

  Μπορούμε να μεταβάλλουμε τα δεδομένα μας και να παρατηρήσουμε πώς μεταβάλλεται ο μέσος όρος αυτών.

  Για να διαγράψουμε το περιεχόμενο ενός κελιού θα πρέπει να το επιλέξουμε με αριστερό κλικ και κατόπιν να πατήσουμε το κουμπί "Διαγραφή".

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο.

  Μέγεθος: 730 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  10. Εισαγωγή συνάρτησης "Τετράγωνα φυσικών αριθμών"

  Παράδειγμα 5. Με το λογισμικό αυτό μελετάμε πώς μεταβάλλονται: (1) τα τετράγωνα των φυσικών αριθμών και (2) τα γινόμενα των αριθμών όταν πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο αριθμό.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο.

  Μέγεθος: 1.300 KΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή