Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Μέτρηση χρόνου"

1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό
2. Πώς συγκρίνουμε το χρόνο που χρειάζονται δύο ζώα για να διανύσουν την ίδια διαδρομή
3. Πώς υπολογίζουμε με το ρολόι το χρόνο που χρειάζεται ένα ζώο για να διανύσει τη διαδρομή του
4. Πώς υπολογίζουμε με κτύπους το χρόνο που χρειάζεται ένα ζώο για να διανύσει τη διαδρομή του

Το λογισμικό "Μέτρηση χρόνου" μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τη χρονική διάρκεια μιας διαδρομής: (1) με τη χρονική διάρκεια μίας άλλης διαδρομής, (2) με τη χρονική διάρκεια περιστροφής ενός δείκτη, (3) με τη χρονική διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ δύο κτύπων.

Μπορούμε λοιπόν:

 • Να μεταφέρουμε (με το ποντίκι μας) από ένα ζώο σε κάθε διάδρομο.
 • Να καθορίσουμε την ταχύτητα διαδρομής των ζώων επιλέγοντας καθένα από αυτά να κινείται: "Πολύ αργά", "Αργά", "Κανονικά", "Γρήγορα" ή "Πολύ γρήγορα".
 • Να μεταφέρουμε ένα ζώο στον πρώτο διάδρομο, να επιλέξουμε "Μέτρηση χρόνου με το ρολόι" και να μετρήσουμε το χρόνο της διαδρομής του με μονάδα σύγκρισης την περιστροφή του δείκτη.
 • Να μεταφέρουμε ένα ζώο στον πρώτο διάδρομο, να επιλέξουμε "Μέτρηση χρόνου με κτύπους" και να μετρήσουμε το χρόνο της διαδρομής του με μονάδα σύγκρισης το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών κτύπων.

  Περιεργαστείτε το λογισμικό και κάντε δοκιμές και πειράματα.

   

   

  Επιστροφή στην αρχή

  1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό

 • Το λογισμικό διαθέτει με τη σειρά τα εξής οκτώ ζώα: χελώνα, βάτραχος, κατσίκα, αλεπού, σκύλος, λαγός, λύκος και αρκούδα.
 • Κάθε ζώο μπορεί να κινείται: "Πολύ αργά", "Αργά", "Κανονικά", "Γρήγορα" ή "Πολύ γρήγορα".
 • Με την εντολή "Εκκίνηση" ένα ζώο αρχίζει να κινείτα, με την εντολή "Σταμάτημα" σταματά την κίνησή του και με την εντολή "Από την αρχή" ξεκινάει από την αρχή.
 • Ο χρόνος που χρειάζεται ένα ζώο για να διανύσει το διάδρομο μετράται είτε με το ρολόι είτε με τους κτύπους του υπολογιστή. (Για να ακούγεται ο ήχος θα πρέπει να ανοίξουμε τα ηχεία του υπολογιστή μας.)

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού.

  Μέγεθος: 1.360 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  2. Πώς συγκρίνουμε το χρόνο που χρειάζονται δύο ζώα για να διανύσουν την ίδια διαδρομή

  Παράδειγμα 1: Τοποθετούμε στους δύο διαδρόμους την αρκούδα και το λύκο και επιλέγουμε να κινούνται κανονικά. Ποιο από τα ζώα θα κάνει το λιγότερο και ποιο τον περισσότερο χρόνο;

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με το ζώο που φτάνει πρώτο στο τέλος της διαδρομής.

  Μέγεθος: 377 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  3. Πώς υπολογίζουμε με το ρολόι το χρόνο που χρειάζεται ένα ζώο για να διανύσει τη διαδρομή του

  Παράδειγμα 2: Τοποθετούμε το λαγό στον πρώτο διάδρομο και επιλέγουμε να κινείται κανονικά. Πόσες στροφές του δείκτη διαρκεί η διαδρομή του;

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε στο σχετικό βίντεο πόσες στροφές διαρκεί η διαδρομή του λαγού.

  Μέγεθος: 371 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  4. Πώς υπολογίζουμε με κτύπους το χρόνο που χρειάζεται ένα ζώο για να διανύσει τη διαδρομή του

  Παράδειγμα 3: Τοποθετούμε το λαγό στον πρώτο διάδρομο και επιλέγουμε να κινείται κανονικά. Πόσους κτύπους διαρκεί η διαδρομή του;

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε στο σχετικό βίντεο πόσους κτύπους διαρκεί η διαδρομή του λαγού.

  Μέγεθος: 350 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή