Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Χελωνοσελίδα"

1. Εισαγωγή εντολών στο περιβάλλον της απλής σχεδίασης
2. Οι γραμμές εντολών
3. Πώς διορθώνουμε μια σειρά εντολών
4. Ο χώρος κίνησης της χελώνας
5. Εισαγωγή εντολών στο περιβάλλον της σύνθετης σχεδίασης
6. Εισαγωγή εντολών στο περιβάλλον της σύνθετης σχεδίασης
7. Πώς δημιουργούμε προγράμματα
8. Τα κουμπιά "Αποθήκευση" και "Άνοιγμα"

Το λογισμικό "Χελωνοσελίδα" μας δίνει τη δυνατότητα να κινούμε με διάφορους τρόπους τη χελώνα, δίνοντάς της τις κατάλληλες εντολές. Αποτελείται από δύο πλαίσια: (1) Το χώρο κίνησης της χελώνας και (2) το χώρο εισαγωγής των εντολών που θα εκτελέσει η χελώνα.

Για να εισάγουμε εντολές θα πρέπει να εργαζόμαστε είτε στο απλό περιβάλλον είτε στο σύνθετο περιβάλλον σχεδίασης.

 

 

Επιστροφή στην αρχή

 

1. Εισαγωγή εντολών στο περιβάλλον της απλής σχεδίασης

Στο περιβάλλον της απλής σχεδίασης μπορούμε να δώσουμε στη χελώνα έξι μόνο εντολές:

 • Την εντολή "Μπροστά" χρησιμοποιώντας το βέλος που δείχνει προς τα πάνω.
 • Την εντολή "Πίσω" χρησιμοποιώντας το βέλος που δείχνει προς τα κάτω.
 • Την εντολή "Αριστερά" χρησιμοποιώντας το βέλος που δείχνει αριστερά.
 • Την εντολή "Δεξιά" χρησιμοποιώντας το βέλος που δείχνει δεξιά.
 • Την εντολή "Στυλό πάνω" χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί.
 • Την εντολή "Στυλό κάτω" χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που λειτουργούμε στο περιβάλλον της απλής σχεδίασης.

  Μέγεθος: 1.350 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  2. Οι γραμμές εντολών

  Οι εντολές που δίνουμε στη χελώνα εμφανίζονται σε έναν πίνακα. Συγκεκριμένα, κάθε εντολή καταγράφεται σε μία γραμμή του πίνακα, η οποία και ονομάζεται γραμμή εντολής.

  Κάθε γραμμή εντολής αποτελείται από τρία κελιά. Το πρώτο αριστερά είναι το κελί επιλογής της γραμμής. Στο μεσαίο κελί αναγράφεται το όνομα κάθε εντολής και στο τελευταίο η τιμή κάθε εντολής. Δηλαδή, αν σύμφωνα με την εντολή η χελώνα πρέπει να κινηθεί "Μπροστά", τότε στο τρίτο κελί αναγράφεται πόσο μπροστά θα κινηθεί. Οι εντολές "Στυλό πάνω" και "Στυλό κάτω" δεν έχουν τιμή.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που χειριζόμαστε τις γραμμές των εντολών.

  Μέγεθος: 519 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

   

  3. Πώς διορθώνουμε μια σειρά εντολών

  Πολλές φορές χρειάζεται είτε να κάνουμε διορθώσεις σε εντολές που έχουμε ήδη εισαγάγει είτε να εισάγουμε νέες εντολές ανάμεσα σε άλλες.

  Για να διορθώσουμε μία εντολή επιλέγουμε την αντίστοιχη γραμμή εντολής και στη συνέχεια εισάγουμε τη νέα εντολή. Για να εισάγουμε μία νέα εντολή ανάμεσα σε δύο άλλες, επιλέγουμε τη δεύτερη γραμμή εντολής και πατάμε το κουμπί "+". Στη γραμμή που θα προκύψει εισάγουμε την κανούρια εντολή. Ομοίως μπορούμε να αφαιρέσουμε μία εντολή, επιλέγοντάς τη και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί "-".

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που διορθώνουμε τις γραμμές των εντολών.

  Μέγεθος: 2.430 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  4. Ο χώρος κίνησης της χελώνας

 • Η ταχύτητα με την οποία κινείται η χελώνα ορίζεται από το μεταβολέα.
 • Το χρώμα της γραμμής που γράφει η χελώνα ορίζεται από την παλέτα χρωμάτων.
 • Το φόντο του χώρου κίνησης μπορεί να αντικατασταθεί με μία άλλη ταπετσαρία, αρκεί να έχουμε από πριν επιλέξει μία εικόνα με μέγεθος 400x360 και να την έχουμε αποθηκεύσει στο φάκελο με τη χελωνοσελίδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δίνουμε το όνομα: back1.jpg, back2.jpg, back3.jpg ή back4.jpg.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που χειριζόμαστε τις επιλογές στο χώρο κίνησης της χελώνας.

  Μέγεθος: 1.580 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  5. Εισαγωγή εντολών στο περιβάλλον της σύνθετης σχεδίασης

  Στο περιβάλλον της σύνθετης σχεδίασης μπορούμε να πληκτρολογήσουμε προγράμματα με εντολές και να χρησιμοποιήσουμε τις επιπλέον εντολές "Εκτέλεσε" και "Επανάλαβε".

  Κάθε πρόγραμμα αρχίζει και τελειώνει με τις εντολές "Αρχή" και "Τέλος" αντίστοιχα.

  Κάθε πρόγραμμα φέρει το όνομα που πληκτρολογούμε εμείς.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που χειριζόμαστε τις γραμμές των εντολών.

  Μέγεθος: 1.180 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  6. Εισαγωγή εντολών στο περιβάλλον της σύνθετης σχεδίασης

  Στη σύνθετη σχεδίαση οι εντολές εισάγονται κατευθείαν στις γραμμές εντολών.

 • Μπορούμε να επιλέξουμε το πρώτο κελί για να προσδιορίσουμε τη γραμμή που θέλουμε.
 • Επιλέγουμε το δεύτερο κελί της γραμμής και από τον κατάλογο των εντολών κάνουμε αριστερό κλικ σε αυτή που θέλουμε.
 • Επιλέγουμε το τρίτο κελί και πληκτρολογούμε, αν χρειάζεται, την τιμή της εντολής.

  Οι εντολές "Αρχή", "Τέλος", "Στυλό πάνω" και "Στυλό κάτω" δεν δέχονται τιμές. Η εντολή "Εκτέλεσε" δέχεται ως τιμή το όνομα ενός προγράμματος. Η εντολή "Επανάλαβε" δέχεται δύο τιμές, με ένα κενό ανάμεσά τους. Πρώτα πληκτρολογούμε τον αριθμό των επαναλήψεων και στη συνέχεια το όνομα του προγράμματος.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εισάγουμε εντολές στις γραμμές των εντολών.

  Μέγεθος: 675 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  7. Πώς δημιουργούμε προγράμματα

  Για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

 • Πρώτα επιλέγουμε το κουμπί "Νέο" και πληκτρολογούμε το όνομα του προγράμματος. Προτιμούμε μικρά ονόματα, για να χωρούν στον πτυσσόμενο κατάλογο "Πρόγραμμα".
 • Μετά ορίζουμε τις εντολές του προγράμματος με τη σειρά που θέλουμε, αρχίζοντας πάντα με την εντολή "Αρχή" και τελειώνοντας με την εντολή "Τέλος".
 • Επιλέγουμε "Αποθήκευση" και στον πτυσσόμενο κατάλογο εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος. Επιλέγουμε "Σχεδίαση" για να εκτελέσει η χελώνα το πρόγραμμα.
 • Για να διορθώσουμε ένα πρόγραμμα θα πρέπει καταρχήν να το επιλέξουμε από τον κατάλογο και στη συνέχεια να πατήσουμε το κουμπί "Προβολή" για να εμφανιστούν οι εντολές του προγράμματος στο χώρο των εντολών. Αφού κάνουμε τις διορθώσεις μας, όπως και στο περιβάλλον της απλής σχεδίασης, αποθηκεύουμε τις αλλαγές που κάναμε.

  Η εντολή "Διαγραφή" διαγράφει το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει από τον κατάλογο των προγραμμάτων. Η εντολή "Εισαγωγή" εισάγει τις εντολές του επιλεγμένου προγράμματος στο χώρο των γραμμών εντολής.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που δημιουργούμε ένα πρόγραμμα.

  Μέγεθος: 1.390 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  8. Τα κουμπιά "Αποθήκευση" και "Άνοιγμα"

  Με το κουμπί "Αποθήκευση" αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας την τρέχουσα κατάσταση της χελωνοσελίδας. Αφού επιλέξουμε το φάκελο αποθήκευσης, πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου και κατόπιν την προέκταση .lgo. Δηλαδή, ΟΝΟΜΑ.lgo.

  Με το κουμπί "Άνοιγμα" ανοίγουμε το αρχείο που έχουμε αποθηκεύσει στην επιφάνεια της χελωνοσελίδας για εκτέλεση ή επεξεργασία.

  Επιστροφή στην αρχή