Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες
 

Δημιουργήστε το μικρότερο αριθμό

Δημιουργήστε το μεγαλύτερο αριθμό

Σύγκριση δεκαδικών αριθμών

Σύγκριση κλασμάτων

Σύγκριση του κλάσματος 2/3 με το κλάσμα 4/6

Σύγκριση των δεκαδικών αριθμών 1,9 και 2,1


Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές