Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες
 

Παρεμβολή αριθμών

Οι αριθμοί 0,5, 1, 1,5, 2 , 2,5

Κλάσματα στη σειρά

Σύγκριση δύο κλασμάτων

Βρείτε τη θέση του αριθμού 1,1

Σύγκριση των δεκαδικών αριθμών 1,4 και 1,8

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές