Προηγούμενο    Επόμενο

Η οικογένεια

Τάξη: Δ'

Δέκα παιδιά μιας τάξης ρωτήθηκαν πόσα αδέρφια έχουν. Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται στο παραπάνω εικονόγραμμα.

Πόσοι μαθητές έχουν δύο αδέρφια;

Πόσοι μαθητές δεν έχουν αδέρφια;

Πώς πρέπει να μετατρέψετε τα δεδομένα, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν τουλάχιστον έναν αδερφό;

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές