Προηγούμενο    Επόμενο

Άρτιοι ανάμεσα σε άρτιους

Τάξη: Ε'

Στην αρχή της «Αριθμογραμμής» έχουμε πληκτρολογήσει τον αριθμό 2.

Επιλέξτε έναν άρτιο αριθμό μικρότερο ή ίσο με το 26, π.χ. το 12, και πληκτρολογήστε τον στο τέλος της αριθμογραμμής.

Μπορείτε να προσδιορίστε σε πόσα μέρη θα πρέπει να χωριστεί η αριθμογραμμή, ώστε στις ενδιάμεσες θέσεις να εμφανίζονται μόνο όλοι οι άρτιοι αριθμοί που υπάρχουν ανάμεσα στον αριθμό 2 και σε αυτόν που πληκτρολογήσατε;

Υπάρχει κάποιος κανόνας με τον οποίο μπορούμε να προσδιορίζουμε το πλήθος όλων των άρτιων αριθμών που εμφανίζονται ανάμεσα σε άρτιους;

Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Μετρώ τις ικανότητες μου Αναζητώ Επικοινωνώ Συντελεστές