Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Αριθμογραμμή"

1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό
2. Αριθμοί μεταξύ φυσικών αριθμών
3. Αριθμοί μεταξύ δεκαδικών αριθμών

Το λογισμικό "Αριθμογραμμή" μας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογούμε στην αρχή και στο τέλος της δύο αριθμούς και, αφού τη χωρίσουμε σε ίσα μέρη, να προσδιορίζουμε τους ενδιάμεσους αριθμούς της.

Περιεργαστείτε τα κουμπιά του λογισμικού και κάντε δοκιμές.

 

 

Επιστροφή στην αρχή

 

1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

Μέγεθος: 1.490 KΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

2. Αριθμοί μεταξύ φυσικών αριθμών

Παράδειγμα 1: Αν στην αρχή και στο τέλος της αριθμογραμμής έχουμε, αντίστοιχα, τους αριθμούς 1 και 8, σε πόσα μέρη θα πρέπει να τη χωρίσουμε, ώστε στις ταμπέλες να εμφανιστούν όλοι οι ενδιάμεσοι φυσικοί αριθμοί;

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

Μέγεθος: 651 KΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

3. Αριθμοί μεταξύ δεκαδικών αριθμών

Παράδειγμα 2: Αν πληκτρολογήσουμε, αντίστοιχα, τους αριθμούς 0 και 1 στην αρχή και στο τέλος της αριθμογραμμής και τη χωρίσουμε σε δέκα ίσα μέρη, ποιοι θα είναι οι ενδιάμεσοι αριθμοί της;

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

Μέγεθος: 566 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή