Προηγούμενο    Επόμενο

Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο δυο αριθμών

Τάξη: Ε'


Μπορείτε να αναλύσετε τους αριθμούς 24 και 36 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με τη βοήθεια του παρακάτω προγράμματος;

Ποιο είναι το ΕΚΠ των αριθμών 24 και 36;


Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Μετρώ τις ικανότητες μου Αναζητώ Επικοινωνώ Συντελεστές