Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "ΜΚΔ-ΕΚΠ"

1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό
2. Πώς υπολογίζουμε το ΜΚΔ και το ΕΚΠ τριών αριθμών

Το λογισμικό "ΜΚΔ-ΕΚΠ" μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίζουμε το Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη και το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο δύο ή τριών φυσικών αριθμών.

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα έχουν ως εξής:

 • Επιλέγουμε από έναν έως τρεις αριθμούς.
 • Πληκτρολογούμε στα λευκά κουτάκια τους αριθμούς που επιθυμούμε.
 • Βρίσκουμε τους πρώτους διαιρέτες των αριθμών. επιλέγοντάς τους και πληκτρολογώντας καθένα από αυτούς στο δεύτερο λευκό κουτάκι που βρίσκεται δεξιά από την κάθετη γραμμή.
 • Επιλέγουμε ΜΚΔ ή ΕΚΠ και παρατηρούμε τους διαιρέτες που εμφανίζονται στους χρωματιστούς κύκλους και το αποτέλεσμα του ΜΚΔ ή του ΕΚΠ στα κουτάκια τους.

  Περιεργαστείτε τα κουμπιά του λογισμικού.

   

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

  Μέγεθος: 1.130 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  2. Πώς υπολογίζουμε το ΜΚΔ και το ΕΚΠ τριών αριθμών

  Παράδειγμα: Ποιος είναι ο ΜΚΔ και ποιο το ΕΚΠ των αριθμών: 12, 24 και 32;

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

  Μέγεθος: 993 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή