Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες

  Σχεδιασμός ευθύγραμμων σχημάτων

Συμμετρία

Εμβαδόν και περίμετρος επίπεδων σχημάτων

Σμίκρυνση και μεγέθυνση ευθύγραμμων σχημάτων

Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Μετρώ τις ικανότητες μου Αναζητώ Επικοινωνώ Συντελεστές