Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες

Παρατήρηση:
Οι δραστηριότητες που έχουν αστερίσκο θεωρούμε ότι απαιτούν περισσότερη εμπειρία για τη λύση τους. Γι' αυτό προτείνεται να διδαχθούν σε δεύτερη φάση.

  Είδη γωνιών

Το κάστρο

Πόσες κουκκίδες περιέχονται στο σχήμα;

Ο λαγός

Μεγέθυνση σχήματος

Τα πεντόμινα

Η πισίνα

Πόσα σχήματα μπορείτε να σχηματίσετε;

Σμίκρυνση τετραγώνου

Κίνηση ως προς άξονα συμμετρίας

Το τέσσερα με τανγκράμ

Σπίτι με τανγκράμ

Εμβαδά με τη χελώνα

Το γράμμα Ν

Τετράγωνα με την ίδια κορυφή

Τετράγωνα με το ίδιο κέντρο

Μήκος κύκλου *

Εμβαδόν ορθογωνίου με κουκκίδες *

Πεντόμινα σε 5x3 *

Πεντόμινα σε 5x10 *

Ίσα εμβαδά *

Ίσες περίμετροι *

Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Μετρώ τις ικανότητες μου Αναζητώ Επικοινωνώ Συντελεστές