Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες

  Σύγκριση μαζών

Μέτρηση των μαζών αντικειμένων

Μέτρηση επιφάνειας

Σύγκριση στο πλέγμα

Μέτρηση των γωνιών τετραγώνου

Μέτρηση των γωνιών τριγώνου

Σύγκριση ευθύγραμμων τμημάτων

Μέτρηση ευθύγραμμου τμήματος στο πλέγμα

Ποιο ζώο κάνει το λιγότερο χρόνο;

Μέτρηση του χρόνου των ζώων

Μέτρηση χρόνου με κτύπους

Με πόσους τρόπους;

Νομίσματα και συμμιγείς αριθμοί

Νομίσματα και πράξεις

Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Μετρώ τις ικανότητες μου Αναζητώ Επικοινωνώ Συντελεστές