Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες

  Σύγκριση μαζών

Με πόσους τρόπους;

Ποιο είναι το μέγεθος του σχήματος;

Μέτρηση των γωνιών τριγώνου

Σύγκριση ευθύγραμμων τμημάτων

Μέτρηση ευθύγραμμου τμήματος στο πλέγμα

Ποια ζώα φτάνουν ταυτόχρονα;

Πόσα ρέστα πήρε;

Νομίσματα και πράξεις

Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Μετρώ τις ικανότητες μου Αναζητώ Επικοινωνώ Συντελεστές