Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Αριθμητάριο"

1. Πώς εργαζόμαστε στο πρώτο πλαίσιο
2. Πώς εργαζόμαστε στο δεύτερο πλαίσιο

Το λογισμικό "Αριθμητάριο" μας δίνει τη δυνατότητα να παίζουμε με τους αριθμούς και τις πράξεις.

Για να γίνουν οι τέσσερις πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση χρειάζονται δύο αριθμοί οι οποίοι και θα δίνουν έναν τρίτο ως αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό στο συγκεκριμένο λογισμικό υπάρχουν τρία κουτάκια με διαφορετικό χρώμα το καθένα. Πληκτρολογούμε στα δύο κουτάκια από έναν αριθμό και επιλέγουμε μία πράξη. Κατόπιν προσπαθούμε, είτε μαντεύοντας είτε υπολογίζοντας από μνήμης είτε εφαρμόζοντας άλλο τρόπο, να προσδιορίσουμε τον τρίτο αριθμό.

Περιεργαστείτε το λογισμικό και κάντε δοκιμές.

 

Επιστροφή στην αρχή

 

1. Πώς εργαζόμαστε στο πρώτο πλαίσιο

Στο πρώτο πλαίσιο έχουμε την πρόσθεση των δύο αριθμών που βρίσκονται τοποθετημένοι στα δύο κατακόρυφα κουτάκια. Το άθροισμά τους εμφανίζεται στο τρίτο κουτάκι δεξιά.

Αφού πληκτρολογήσουμε από έναν αριθμό σε καθένα από τα δύο κουτάκια, στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιορίσουμε τον αριθμό που πρέπει να πληκτρολογήσουμε στο τρίτο κουτάκι, ώστε να είναι σωστή η πρόσθεση.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο εμφάνισης φυσικών αριθμών στο αριθμητάριο.

Μέγεθος: 663 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

2. Πώς εργαζόμαστε στο δεύτερο πλαίσιο

Στο δεύτερο πλαίσιο θα πρέπει να συμπληρώσουμε με έναν αριθμό καθένα από τα τρία κουτάκια και να επιλέξουμε την κατάλληλη πράξη.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο εμφάνισης φυσικών αριθμών στο αριθμητάριο.

Μέγεθος: 908 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

Σημείωση: Έχουμε τη δυνατότητα σε καθένα από τα τρία κουτάκια να πληκτρολογούμε δεκαδικούς αριθμούς και κλάσματα.