Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Ζυγαριά εξισώσεων"

1. Πώς λύνουμε την εξίσωση x + 4 = 10
2. Πώς λύνουμε την εξίσωση 2x + 5 = 21

Το λογισμικό "Ζυγαριά εξισώσεων" μας δίνει τη δυνατότητα να σχηματίζουμε και να λύνουμε εξισώσεις με άγνωστη τη μάζα x.

Σχηματίζουμε, λοιπόν, την εξίσωση, την εμφανίζουμε στη ζυγαριά και πατάμε "Έναρξη", για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία εύρεσης της άγνωστης μάζας x.

Στο λογισμικό υπάρχει μία σειρά από προκαθορισμένες μάζες οι οποίες τοποθετούνται στα τάσια της ζυγαριάς. Μπορούμε, λοιπόν, να σύρουμε με το ποντίκι μας μία από τις παραπάνω μάζες και να την τοποθετήσουμε σε όποιο τάσι θέλουμε.

Περιεργαστείτε το λογισμικό και κάντε δοκιμές.

 

 

Επιστροφή στην αρχή

 

1. Πώς λύνουμε την εξίσωση x + 4 = 10

Παράδειγμα 1: Στο ένα τάσι της ζυγαριάς τοποθετούμε τις μάζες x και 4 και στο άλλο τη μάζα 10, κάνοντας τη ζυγαριά να ισορροπεί. Πόση είναι η άγνωστη μάζα x;

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο εύρεσης της άγνωστης μάζας x.

Μέγεθος: 843 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

 

2. Πώς λύνουμε την εξίσωση 2x + 5 = 21

Παράδειγμα 2: Με ανάλογο τρόπο λύνουμε την εξίσωση 2x + 5 = 21.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο επίλυσης της παραπάνω εξίσωσης.

Μέγεθος: 1.160 KΒ

 

Επιστροφή στην αρχή