Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Μαθαίνω το ευρώ"

1. Πώς κάνουμε μετατροπή χρημάτων σε ένα νόμισμα μικρότερης αξίας
2. Πώς κάνουμε μετατροπή χρημάτων σε ένα νόμισμα μεγαλύτερης αξίας

Το λογισμικό "Μαθαίνω το ευρώ" μας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε με το ποντίκι τους νομίσματα και χαρτονομίσματα στην επάνω περιοχή και με την εντολή "Μετατροπή" να τα μετατρέπουμε σε κάποιο άλλο νόμισμα ή χαρτονόμισμα.

Περιεργαστείτε το λογισμικό και κάντε διάφορες μετατροπές.

 

 

Επιστροφή στην αρχή

 

1. Πώς κάνουμε μετατροπή χρημάτων σε ένα νόμισμα μικρότερης αξίας

Παράδειγμα 1. Θέλουμε να μετατρέψουμε: 1 χαρτονόμισμα των 10 ευρώ, 2 των 5 ευρώ και 3 νομίσματα των 2 ευρώ σε νομίσματα των 2 λεπτών.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο μετατροπής νομισμάτων στο λογισμικό "Μαθαίνω το ευρώ".

Μέγεθος: 875 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

2. Πώς κάνουμε μετατροπή χρημάτων σε ένα νόμισμα μεγαλύτερης αξίας

Παράδειγμα 2. Θέλουμε να μετατρέψουμε: 8 νομίσματα των 50 λεπτών, 4 των 20 λεπτών, 3 των 5 λεπτών και 2 των 2 λεπτών σε νομίσματα του 1 ευρώ.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο μετατροπής νομισμάτων στο λογισμικό "Μαθαίνω το ευρώ".

Μέγεθος: 1.070 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή