Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Πολλαπλασιασμός"

1. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Πολλαπλασιασμός στο τετράγωνο"
2. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Πολλαπλασιασμός με πρόσθεση"
3. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Οριζόντιος πολλαπλασιασμός"
4. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Κατακόρυφος πολλαπλασιασμός"

Το λογισμικό "Πολλαπλασιασμός" μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε με διάφορους τρόπους πολλαπλασιασμούς μεταξύ μονοψήφιων και διψήφιων φυσικών αριθμών, οι οποίοι, όμως, δεν υπερβαίνουν το 90. Αποτελείται από τέσσερα πλαίσια με τίτλους: "Πολλαπλασιασμός στο τετράγωνο", "Πολλαπλασιασμός με πρόσθεση", "Κατακόρυφος πολλαπλασιασμός" και "Οριζόντιος πολλαπλασιασμός". Σε κάθε πλαίσιο μπορούμε να επιλέγουμε τους δύο φυσικούς αριθμούς που πρόκειται να πολλαπλασιάσουμε.

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο λογισμικό έχουν ως εξής:

Στο πλαίσιο "Πολλαπλασιασμός στο τετράγωνο": Μετακινούμε τους δείκτες στη γαλάζια και πράσινη ταινία και ορίζουμε το πλήθος των τετραγωνιδίων που θέλουμε να χρωματίσουμε. Το πλήθος αυτό ισούται με το γινόμενο των αριθμών που ορίσαμε στις δύο ταινίες.

Στο πλαίσιο "Πολλαπλασιασμός με πρόσθεση": Πληκτρολογούμε στο γαλάζιο κουτάκι τον ένα αριθμό και στο πράσινο τον άλλο. Με το κουμπί "+" μπορούμε να ορίζουμε διαδοχικές προσθέσεις του πρώτου αριθμού με τον εαυτόν του τόσες φορές όσο είναι ο δεύτερος. Το άθροισμά του ισούται με το γινόμενο των δύο αριθμών που πληκτρολογήσαμε προηγουμένως.

Στο πλαίσιο "Οριζόντιος πολλαπλασιασμός": Πληκτρολογούμε τέσσερις αριθμούς. Στα κουτάκια με γαλάζιο και πράσινο χρώμα πληκτρολογούμε τους αριθμούς που θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε. Στο κίτρινο κουτάκι πληκτρολογούμε τις δεκάδες του δεύτερου αριθμού και στο κόκκινο τις μονάδες. Υπολογίζουμε και πληκτρολογούμε το τελικό άθροισμα στο γκρι κουτάκι. Το κουμπί "Έλεγχος" μας ενημερώνει αν η ισότητα είναι σωστή.

Στο πλαίσιο "Κατακόρυφος πολλαπλασιασμός": Πληκτρολογούμε τους τέσσερις αριθμούς σύμφωνα με τη γνώριμη διάταξη του πολλαπλασιασμού. Σε καθένα από τα πλαίσια μπορούμε με το κουμπί "Έλεγχος" να ελέγχουμε αν έχουμε επιλέξει σωστά τους τέσσερις αριθμούς.

Με το κουμπί "Μεταφορά" μεταφέρουμε την κατάσταση ενός πλαισίου στα υπόλοιπα και παρατηρούμε τι συμβαίνει σε αυτά.

Περιεργαστείτε το λογισμικό.

 

 

Επιστροφή στην αρχή

 

1. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Πολλαπλασιασμός στο τετράγωνο"

 

 • Καθορίζουμε το μέγεθος του πλέγματος, ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε τους αριθμούς που θέλουμε.
 • Μετακινούμε το δείκτη στην πράσινη ταινία, ώστε να επιλέξουμε το πλήθος των στηλών που θα χρωματίσουμε.
 • Μετακινούμε το δείκτη στη γαλάζια ταινία, ώστε να επιλέξουμε το πλήθος των τετραγωνιδίων κάθε στήλης.
 • Επιλέγουμε "Μεταφορά" στα άλλα πλαίσια.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Πολλαπλασιασμός στο τετράγωνο".

  Μέγεθος: 406 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  2. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Πολλαπλασιασμός με πρόσθεση"

   

 • Πληκτρολογούμε στο γαλάζιο και το πράσινο κουτάκι τους δύο αριθμούς που πρόκειται να πολλαπλασιάσουμε.
 • Πατάμε το πλήκτρο "+" τόσες φορές όσες είναι ο αριθμός στο πράσινο κουτάκι.
 • Υπολογίζουμε το άθροισμα των αριθμών που ορίσαμε.
 • Επιλέγουμε "Έλεγχος" για να ελέγξουμε αν είναι σωστό το αποτέλεσμα.
 • Επιλέγουμε "Μεταφορά" στα άλλα πλαίσια.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Πολλαπλασιασμός με πρόσθεση".

  Μέγεθος: 1.020 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  3. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Οριζόντιος πολλαπλασιασμός"

   

 • Πληκτρολογούμε στο γαλάζιο και το πράσινο κουτάκι τους δύο αριθμούς που πρόκειται να πολλαπλασιάσουμε.
 • Πληκτρολογούμε στο κίτρινο κουτάκι τις δεκάδες του δεύτερου αριθμού και στο κόκκινο τις μονάδες.
 • Υπολογίζουμε το άθροισμα των αριθμών που ορίσαμε.
 • Επιλέγουμε "Έλεγχος" για να ελέγξουμε αν είναι σωστό το αποτέλεσμα.
 • Επιλέγουμε "Μεταφορά" στα άλλα πλαίσια.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Οριζόντιος πολλαπλασιασμός".

  Μέγεθος: 666 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  4. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Κατακόρυφος πολλαπλασιασμός"

   

 • Πληκτρολογούμε στο γαλάζιο και το πράσινο κουτάκι τους δύο αριθμούς που πρόκειται να πολλαπλασιάσουμε.
 • Πληκτρολογούμε στο κίτρινο κουτάκι τις δεκάδες του δεύτερου αριθμού και στο κόκκινο τις μονάδες.
 • Υπολογίζουμε το άθροισμα των αριθμών που ορίσαμε.
 • Επιλέγουμε "Έλεγχος" για να ελέγξουμε αν είναι σωστό το αποτέλεσμα.
 • Επιλέγουμε "Μεταφορά" στα άλλα πλαίσια.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Κατακόρυφος πολλαπλασιασμός".

  Μέγεθος: 743 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή