Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Περιδέραιο"

1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό
2. Περιδέραιο με δύο χρώματα
3. Περιδέραιο με τρία χρώματα

Το λογισμικό "Περιδέραιο" μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε ένα περιδέραιο αποτελούμενο από χάντρες διαφόρων χρωμάτων.

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα έχουν ως εξής:

 • Καθορίζουμε το πλήθος των χαντρών που θα έχει το περιδέραιο.
 • Επιλέγουμε τα χρώματα που θα έχουν οι χάντρες.
 • Επιλέγουμε το χρώμα που θα έχει η τελευταία χάντρα.

  Εφόσον προβλέψουμε σωστά το χρώμα της τελευταίας χάντρας, το περιδέραιο κλείνει.

   

   

  Επιστροφή στην αρχή

  1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό

  Για να δημιουργήσουμε ένα περιδέραιο ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

 • Στο λευκό κουτάκι με τίτλο "Αριθμός θέσεων" πληκτρολογούμε το πλήθος των χαντρών. Έχουμε τη δυνατότητα επιλογής από το 1 μέχρι το 78.
 • Προσδιορίζουμε τα χρώματα που πρέπει να έχουν οι χάντρες. Μεταφέρουμε, δηλαδή, τις χάντρες από την παλέτα χρωμάτων και τις τοποθετούμε στη σειρά, καθορίζοντας, έτσι, τη σειρά που θα εμφανίζονται στο περιδέραιο.
 • Προσδιορίζουμε το χρώμα της τελευταίας χάντρας. Επιλέγουμε το σχετικό κουμπί και κατόπιν, από τις επιλεγμένες χρωματιστές χάντρες, αυτή που πιστεύουμε ότι είναι η τελευταία.
 • Πατάμε το κουμπί "Έλεγχος". Αν έχουμε επιλέξει σωστά το χρώμα της τελευταίας χάντρας, το περιδέραιο θα κλείσει. Διαφορετικά, ένα μήνυμα μας καλεί να προσπαθήσουμε ξανά.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικο βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

  Μέγεθος: 1.360 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

  2. Περιδέραιο με δύο χρώματα

  Όταν σχηματίζουμε ένα περιδέραιο με χάντρες δύο χρωμάτων, αυτά μπαίνουν στη σειρά και επαναλαμβάνονται ανά δύο χάντρες. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζουμε το χρώμα της τελευταίας χάντρας, αφού πρώτα τις χωρίσουμε με το μυαλό μας ανά δύο. Αν χωρίζονται ακριβώς, τότε το χρώμα της τελευταίας χάντρας θα είναι το δεύτερο κατά σειρά. Αν όχι, θα είναι το πρώτο.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό για το σχηματισμό ενός περιδεραίου αποτελούμενο από χάντρες δύο χρωμάτων.

  Μέγεθος: 1.350 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

  3. Περιδέραιο με τρία χρώματα

  Όταν σχηματίζουμε ένα περιδέραιο με χάντρες τριών χρωμάτων, αυτά μπαίνουν στη σειρά και επαναλαμβάνονται ανά τρεις χάντρες. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζουμε το χρώμα της τελευταίας χάντρας, αφού πρώτα τις χωρίσουμε με το μυαλό μας ανά τρεις. Αν χωρίζονται ακριβώς, τότε το χρώμα της τελευταίας χάντρας θα είναι το τρίτο κατά σειρά. Αν περισσεύουν δύο, τότε η τελευταία χάντρα θα έχει το χρώμα της δεύτερης κατά σειρά. Αν περισσεύει μία, τότε το χρώμα της τελευταίας θα είναι ίδιο με αυτό της πρώτης.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό για το σχηματισμό ενός περιδεραίου αποτελούμενο από χάντρες τριών χρωμάτων.

  Μέγεθος: 1.620 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή