Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Γεωπίνακας"

1. Τα κουμπιά του λογισμικού
2. Καθαρισμός, ανάκτηση, αποθήκευση, εκτύπωση και εισαγωγή εικόνας
3. Αλλαγή επιφάνειας εργασίας
4. Μετακίνηση ενός σχήματος
5. Περιστροφή ενός σχήματος
6. Αλλαγή μεγέθους ενός σχήματος
7. Διαγραφή ενός σχήματος
8. Κόψιμο ενός σχήματος
9. Μετακίνηση/δημιουργία κορυφών
10. Κατοπτρισμός σχήματος ως προς άξονα συμμετρίας
11. Δημιουργία ενός σχήματος
12. Τα έτοιμα σχήματα
13. Τα μοναδιαία σχήματα
14. Το σημείο
15. Ο χάρακας, το μοιρογνωμόνιο και το ζάρι
16. Συντεταγμένες
17. Χρωματισμός και γέμισμα ενός σχήματος
18. Πώς υπολογίζουμε την περίμετρο και το εμβαδόν ενός σχήματος
19. Βοηθητικά προγράμματα

1. Τα κουμπιά του λογισμικού

Οδηγούμε το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα κουμπί και μαθαίνουμε το όνομά του.

Κάποια από τα κουμπιά έχουν ένα μικρό μαύρο δείκτη κάτω δεξιά. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγοντας κάποιο από αυτά, θα ανοίξει ένας κατάλογος με εντολές.

 

 

Επιστροφή στην αρχή

 

2. Καθαρισμός, ανάκτηση, αποθήκευση, εκτύπωση και εισαγωγή εικόνας

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που λειτουργούν τα κουμπιά: "Καθαρισμός", "Ανάκτηση", "Αποθήκευση", "Εκτύπωση" και "Εισαγωγή εικόνας".

Μέγεθος: 1.220 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

Κουμπί Εφαρμογή
Καθαρισμός όλων Καθαρίζουμε την επιφάνεια εργασίας απ' όσα έχουμε σχεδιάσει.
Ανάκτηση Κάνουμε ανάκτηση ενός αποθηκευμένου αρχείου από τον υπολογιστή μας.
Αποθήκευση Αποθηκεύουμε το σχήμα που έχουμε δημιουργήσει. Πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου και στο τέλος του γράφουμε .gda. Δηλαδή: ΟΝΟΜA.gda.
Εκτύπωση Εκτυπώνουμε την επιφάνεια εργασίας.
Εισαγωγή εικόνας Εισάγουμε μία εικόνα στην επιφάνεια εργασίας.

3. Αλλαγή επιφάνειας εργασίας

Μπορούμε να έχουμε: λευκή επιφάνεια εργασίας, τετράγωνο πλέγμα με κουκκίδες, τριγωνικό πλέγμα με κουκκίδες, τετράγωνο πλέγμα (γραμμές) και τριγωνικό πλέγμα (γραμμές).

Το μέγεθος του πλέγματος ορίζεται από τα κουμπιά "+" και "-".

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που λειτουργούν τα κουμπιά με τα οποία αλλάζουμε επιφάνεια εργασίας.

Μέγεθος: 1.240 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

4. Μετακίνηση ενός σχήματος

Με το εργαλείο "Μετακίνηση σχήματος" μπορούμε: (1) να μετακινήσουμε ένα σχήμα στην επιφάνεια εργασίας, σέρνοντας το με το ποντίκι μας, (2) να δημιουργήσουμε αντίγραφα του σχήματος, έχοντας πατημένο το πλήκτρο "Shift" του πληκτρολογίου.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που λειτουργεί το εργαλείο "Μετακίνηση σχήματος".

Μέγεθος: 464 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

5. Περιστροφή ενός σχήματος

Με το εργαλείο "Περιστροφή σχήματος" μπορούμε: (1) να περιστρέφουμε ελεύθερα ένα σχήμα στην επιφάνεια εργασίας, σέρνοντας το με το ποντίκι μας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, (2) να επιλέγουμε από τον κατάλογο εντολών του κουμπιού μία προκαθορισμένη γωνία περιστροφής αριστερά ή δεξιά κάνοντας δεξί κλικ στο σχήμα μας, (3) να δημιουργούμε αντίγραφα του σχήματος, έχοντας πατημένο το πλήκτρο "Shift".

Στο κάτω μέρος του προγράμματος μπορούμε να παρατηρούμε τη γωνία περιστροφής του σχήματος.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που λειτουργεί το εργαλείο "Περιστροφή σχήματος".

Μέγεθος: 1.040 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

6. Αλλαγή μεγέθους ενός σχήματος

Με το εργαλείο "Αλλαγή μεγέθους" μπορούμε να κάνουμε μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενός σχήματος. Έχουμε τις εξής επιλογές: (1) Να επιλέξουμε το σχήμα με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μας και να το σύρουμε ελεύθερα, (2) να επιλέξουμε μία προκαθορισμένη μεγέθυνση ή σμίκρυνση από το μενού των εντολών που θα εμφανιστεί κάνοντας δεξί κλικ στο σχήμα μας, (3) να κάνουμε μεγέθυνση ή σμίκρυνση του σχήματος με πατημένο το πλήκτρο "Shift" και να δημιουργήσουμε ένα νέο σχήμα διατηρώντας και το αρχικό.

Στο κάτω μέρος του προγράμματος μπορούμε να παρατηρούμε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης του σχήματος.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που λειτουργεί το εργαλείο "Αλλαγή μεγέθους".

Μέγεθος: 1.030 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

7. Διαγραφή ενός σχήματος

Με το κουμπί σε σχήμα Χ καθαρίζουμε την επιφάνεια εργασίας. Με το κουμπί "Εργαλείο διαγραφής" μπορούμε να διαγράψουμε ένα μεμονωμένο σχήμα από την επιφάνεια εργασίας.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που λειτουργεί το κουμπί "Εργαλείο διαγραφής".

Μέγεθος: 268 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

8. Κόψιμο ενός σχήματος

Με το εργαλείο "Ψαλίδι" μπορούμε να κόψουμε ένα σχήμα. Με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μας επιλέγουμε δύο σημεία στην επιφάνεια εργασίας και ορίζουμε έτσι μία διακεκομμένη γραμμή. Αυτή με τη σειρά της μας δείχνει τη γραμμή κοπής. Με το εργαλείο "Μετακίνηση σχήματος" μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα κομμένα σχήματα.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που λειτουργεί το εργαλείο "Ψαλίδι".

Μέγεθος: 928 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

9. Μετακίνηση/δημιουργία κορυφών

Με το εργαλείο "Μετακίνηση/δημιουργία κορυφών" μπορούμε να μετακινούμε μία κορυφή σε άλλη θέση ή να τεντώνουμε μία πλευρά του σχήματος και να τη χωρίζουμε σε δύο πλευρές.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που λειτουργεί το εργαλείο "Μετακίνηση/δημιουργία κορυφών".

Μέγεθος: 876 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

10. Κατοπτρισμός σχήματος ως προς άξονα συμμετρίας

Με το εργαλείο "Κατοπτρισμός σχήματος ως προς άξονα συμμετρίας" μπορούμε να ορίσουμε μία ευθεία ως άξονα συμμετρίας και να βρούμε το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς τον άξονα αυτό.

Μπορούμε, επίσης, να αλλάξουμε τον άξονα συμμετρίας κάνοντας δεξί κλικ στο κουμπί και επιλέγοντας από τον κατάλογο εντολών "Ορισμός άξονα συμμετρίας". Κατόπιν επιλέγουμε με το αριστερό πλήκτρο δύο σημεία στην επιφάνεια εργασίας και ορίζουμε το νέο άξονα.

Μπορούμε να βρούμε το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς τον άξονα που ορίσαμε, επιλέγοντας το σχήμα με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Με πατημένο το πλήκτρο "Shift" μπορούμε να έχουμε το αρχικό σχήμα και το συμμετρικό του.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που λειτουργεί το εργαλείο "Κατοπτρισμός σχήματος ως προς άξονα συμμετρίας".

Μέγεθος: 896 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

11. Δημιουργία ενός σχήματος

Με το εργαλείο "Σχεδιασμός ευθυγράμμου τμήματος" μπορούμε: (1) να σχεδιάσουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ή μια τεθλασμένη γραμμή, (2) να σχεδιάζουμε ένα κλειστό πολύγωνο.

Για να σχεδιάσουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα επιλέγουμε με το αριστερό πλήκτρο το ένα του άκρο, σέρνουμε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το άλλο άκρο και επιλέγουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μας.

Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα κλειστό σχήμα, ένα πολύγωνο, επιλέγουμε με το αριστερό πλήκτρο τις κορυφές του και, μόλις φτάσουμε στην τελευταία, πατάμε το δεξί πλήκτρο για να κλείσει το σχήμα. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει την τελευταία πλευρά για να κλείσει το πολύγωνο.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που λειτουργεί το εργαλείο "Σχεδιασμός ευθυγράμμου τμήματος".

Μέγεθος: 721 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

12. Τα έτοιμα σχήματα

Ο γεωπίνακας μας δίνει τη δυνατότητα επιλογής (με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μας) ενός από τα έτοιμα σχήματα: ισόπλευρο τρίγωνο, τετράγωνο, ρόμβο, ισοσκελές τραπέζιο, κανονικό εξάγωνο και κύκλο. Με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού επιλέγουμε το σημείο της επιφάνειας εργασίας όπου θα τοποθετήσουμε το σχήμα μας.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με το σχεδιασμό των έτοιμων σχημάτων.

Μέγεθος: 537 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

13. Τα μοναδιαία σχήματα

Όταν στην επιφάνεια εργασίας έχουμε τετραγωνικό πλέγμα με γραμμές ή κουκκίδες, επιλέγουμε το μοναδιαίο τετράγωνο (τετραγωνίδιο). Όταν έχουμε τριγωνικό πλέγμα με κουκκίδες ή γραμμές, επιλέγουμε το μοναδιαίο τρίγωνο (τριγωνίδιο).

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με το σχεδιασμό των μοναδιαίων σχημάτων.

Μέγεθος: 871 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

14. Το σημείο

Με το κουμπί "Εισαγωγή σημείου" εισάγουμε στην επιφάνεια εργασίας ένα σημείο, επιλέγοντας με το αριστερό πλήκτρο τη θέση όπου θα το εισάγουμε.

Με το κουμπί "Διαχείριση σημείου" μπορούμε: (1) να μετακινήσουμε ένα σημείο, επιλέγοντάς το με αριστερό κλικ και σύροντάς το, (2) να το σβήσουμε, επιλέγοντάς το με δεξί κλικ και δίνοντας την εντολή "Διαγραφή".

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με το σχεδιασμό και τη διαχείριση σημείων.

Μέγεθος: 386 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

15. Ο χάρακας, το μοιρογνωμόνιο και το ζάρι

Τα κουμπιά: "Χάρακας", "Μοιρογνωμόνιο" και "Ζάρι" μας επιτρέπουν αντίστοιχα: (1) να μετράμε την απόσταση δύο σημείων στην επιφάνεια εργασίας, (2) να μετράμε το άνοιγμα μιας γωνίας και (3) να επιλέγουμε τυχαίους φυσικούς αριθμούς.

Μετράμε την απόσταση δύο σημείων επιλέγοντάς το με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο κάτω μέρος του λογισμικού.

Μετράμε το άνοιγμα μιας γωνίας επιλέγοντας με τη σειρά: την κορυφή της γωνίας, στη συνέχεια ένα σημείο της μιας πλευρά της και τέλος ένα σημείο της άλλης πλευράς της. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο κάτω μέρος του λογισμικού.

Κάθε φορά που επιλέγουμε το ζάρι, στο κάτω μέρος του λογισμικού εμφανίζεται ένας αριθμός. Με δεξί κλικ πάνω στο ζάρι ορίζουμε ανάμεσα σε ποιους φυσικούς αριθμούς θα βρίσκεται κάθε αριθμός. Αν, για παράδειγμα, επιλέξουμε το 10, οι αριθμοί, που θα εμφανίζονται τυχαία, θα είναι οι φυσικοί αριθμοί μεταξύ 1 και 10.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τη λειτουργία των κουμπιών: "Χάρακας", "Μοιρογνωμόνιο" και "Ζάρι".

Μέγεθος: 1.060 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

16. Συντεταγμένες

Μετακινώντας το δείκτη του ποντικού μας πάνω στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζονται οι συντεταγμένες των σημείων στην μπάρα εμφάνισης πληροφοριών που βρίσκονται στο κάτω μέρος του λογισμικού.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τις συντεταγμένες των σημείων της επιφάνειας εργασίας.

Μέγεθος: 1.270 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

17. Χρωματισμός και γέμισμα ενός σχήματος

Για να αλλάξουμε το χρώμα της περιμέτρου ενός σχήματος επιλέγουμε με το αριστερό πλήκτρο ένα από τα χρώματα της παλέτας.

Για να γεμίσουμε ένα σχήμα με κάποιο χρώμα, επιλέγουμε με το δεξί πλήκτρο το χρώμα που θέλουμε από την παλέτα.

Μπορούμε να έχουμε άλλο χρώμα για την περίμετρο και άλλο για το εσωτερικό. Το παραλληλόγραμμο κάτω από την παλέτα δείχνει τα χρώματα που είναι επιλεγμένα.

Μπορούμε να αλλάξουμε τα χρώματα ενός σχήματος επιλέγοντας το "δοχείο".

Μπορούμε να χρωματίσουμε το εσωτερικό ενός σχήματος επιλέγοντας "Γέμισμα".

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τις αλλαγές των χρωμάτων.

Μέγεθος: 699 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

18. Πώς υπολογίζουμε την περίμετρο και το εμβαδόν ενός σχήματος

Το κουμπί "Υπολογισμός" μας επιτρέπει να υπολογίζουμε το μήκος της περιμέτρου και του εμβαδού των κλειστών σχημάτων που σχεδιάζουμε.

Ως μονάδα μέτρησης μήκους λαμβάνεται η πλευρά του μοναδιαίου τετραγώνου (τετραγωνιδίου) και ως μονάδα εμβαδού ένα τετραγωνίδιο.

Αν επιλέξουμε "Δεκαδικοί", τα αποτελέσματα θα έχουν μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Αν όχι, τα αποτελέσματα θα είναι φυσικοί αριθμοί.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο υπολογισμού της περιμέτρου και του εμβαδού ενός σχήματος.

Μέγεθος: 1.570 ΚΒ

 

Επιστροφή στην αρχή

 

19. Βοηθητικά προγράμματα

Στο κάτω αριστερό περιθώριο του προγράμματος υπάρχουν τρία κουμπιά με τα οποία μπορούμε αντίστοιχα να καλέσουμε: (1) την Αριθμομηχανή (Calculator) των Windows, (2) το Σημειωματάριο (Notepad) των Windows και (3) το πρόγραμμα της Στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων της εφαρμογής.

Στο προγράμματα της Στατιστικής μπορούμε να κάνουμε αυτόματη εγγραφή του μήκους και του εμβαδού των σχημάτων, επιλέγοντας κάθε σχήμα με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μας.

 

Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα τρία προγράμματα.

Μέγεθος: 970 KΒ

 

Επιστροφή στην αρχή