Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Στερεοπίνακας"

1. Ο κύβος
3. Ο κώνος
4. Ο κύλινδρος
5. Η σφαίρα

Το λογισμικό "Στεροπίνακας" μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε τα στερεά σχήματα: κύβος, παραλληλεπίπεδο, κώνος, κύλινδρος και σφαίρα.

Κάθε σχήμα λοιπόν μπορούμε:

 • Να το περιστρέφουμε προς κάθε κατεύθυνση και να παρατηρούμε τις διαφορετικές του όψεις.
 • Να μεταβάλλουμε τις διαστάσεις του με τους μεταβολείς και να παρατηρούμε τι αλλάζει στο σχήμα.
 • Να παρατηρούμε το εμβαδόν της παράπλευρης και της ολικής του επιφάνειας.
 • Να παρατηρούμε τον όγκο του .

  Περιεργαστείτε τα στερεά σχήματα του λογισμικού.

   

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  1. Ο κύβος

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εξετάζουμε το σχήμα του κύβου.

  Μέγεθος: 861 KΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  2. Το παραλληλεπίπεδο

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εξετάζουμε το σχήμα του παραλληλεπιπέδου.

  Μέγεθος: 846 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  3. Ο κώνος

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εξετάζουμε το σχήμα του κώνου.

  Μέγεθος: 545 KΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  4. Ο κύλινδρος

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εξετάζουμε το σχήμα του κυλίνδρου.

  Μέγεθος: 585 KΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  5. Η σφαίρα

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εξετάζουμε το σχήμα της σφαίρας.

  Μέγεθος: 506 KΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή