Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Τούρτα"

1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό
2. Πώς επιλέγουμε τα 3/5 της τούρτας
3. Πώς κάνουμε σύγκριση κλασμάτων

Το λογισμικό "Τούρτα" μας δίνει τη δυνατότητα να χωρίζουμε μία τούρτα σε ίσα μέρη και να επιλέγουμε ένα από αυτά.

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα έχουν ως εξής:

 • Καθορίζουμε το πλήθος των τμημάτων στα οποία μπορούμε να χωρίσουμε την τούρτα.
 • Καθορίζουμε το πλήθος των τμημάτων που μπορούμε να επιλέξουμε.

   

  Επιστροφή στην αρχή

  1. Πώς εργαζόμαστε στο πρόγραμμα

 • Καθορίζουμε το πλήθος των τμημάτων στα οποία θα χωρίσουμε την τούρτα, πληκτρολογώντας τον αριθμό στο λευκό κουτάκι με τίτλο "Χώρισε".
 • Καθορίζουμε το πλήθος των τμημάτων που θέλουμε να αφαιρέσουμε από την τούρτα, πληκτρολογώντας το σχετικό αριθμό στο λευκό κουτάκι με τίτλο "Επίλεξε".

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό (επειδή το λογισμικό είναι ακριβώς ίδιο με αυτό της πίτσας, τα συνοδευτικά βίντεο που εμφανίζονται φέρουν την εικόνα της πίτσας).

  Μέγεθος: 705 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  2. Πώς επιλέγουμε τα 3/5 της τούρτας

  Για να επιλέξουμε τα 3/5 της τούρτας πληκτρολογούμε τον αριθμό 5 στο κουτάκι "Χώρισε" και το 3 στο κουτάκι "Επίλεξε".

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό (επειδή το λογισμικό είναι ακριβώς ίδιο με αυτό της πίτσας, τα συνοδευτικά βίντεο που εμφανίζονται φέρουν την εικόνα της πίτσας).

  Μέγεθος: 181 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  3. Πώς κάνουμε σύγκριση κλασμάτων

  Παράδειγμα: Ένα παιδί έφαγε τα 3/6 της τούρτας και ένα άλλο τα 3/5. Ποιο παιδί έφαγε περισσότερη τούρτα;

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό (επειδή το λογισμικό είναι ακριβώς ίδιο με αυτό της πίτσας, τα συνοδευτικά βίντεο που εμφανίζονται φέρουν την εικόνα της πίτσας).

  Μέγεθος: 386 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή