Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Πίτσα"

1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό
2. Πώς επιλέγουμε τα 3/5 της πίτσας
3. Πώς κάνουμε σύγκριση κλασμάτων

Το λογισμικό "Πίτσα" μας δίνει τη δυνατότητα να χωρίζουμε μία πίτσα σε ίσα μέρη και να επιλέγουμε ένα από αυτά.

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα έχουν ως εξής:

 • Καθορίζουμε το πλήθος των τμημάτων στα οποία μπορούμε να χωρίσουμε την πίτσα.
 • Καθορίζουμε το πλήθος των τμημάτων που μπορούμε να επιλέξουμε.

   

  Επιστροφή στην αρχή

  1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό

 • Καθορίζουμε το πλήθος των τμημάτων στα οποία θα χωρίσουμε την πίτσα, πληκτρολογώντας τον αριθμό στο λευκό κουτάκι με τίτλο "Χώρισε".
 • Καθορίζουμε το πλήθος των τμημάτων που θέλουμε να αφαιρέσουμε από την πίτσα, πληκτρολογώντας το σχετικό αριθμό στο λευκό κουτάκι με τίτλο "Επίλεξε πόσα θες".

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

  Μέγεθος: 705 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  2. Πώς επιλέγουμε τα 3/5 της πίτσας

  Για να επιλέξουμε τα 3/5 της πίτσας πληκτρολογούμε τον αριθμό 5 στο κουτάκι "Χώρισε" και το 3 στο κουτάκι "Επίλεξε".

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

  Μέγεθος: 181 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  3. Πώς κάνουμε σύγκριση κλασμάτων

  Παράδειγμα: Ένα παιδί έφαγε τα 3/6 της πίτσας και ένα άλλο τα 3/5. Ποιο παιδί έφαγε περισσότερη πίτσα;

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

  Μέγεθος: 386 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή