Προσομοιώματα ατόμων

Για να διακρίνουμε τα άτομα των διαφόρων στοιχείων
χρησιμοποιούμε για το άτομο κάθε στοιχείου σφαίρα
με μέγεθος ανάλογο με το πραγματικό μέγεθος του
συγκεκριμένου ατόμου που έχουν βρεί οι επιστήμονες.
Επίσης χρησιμοποιούμε και διαφορετικό χρώμα για
κάθε στοιχείο, όπως φαίνεται παρακάτω.

 
 

Φυσικά το άτομο του οξυγόνου είναι άχρωμο όπως και όλα τα άτομα. Το παριστάνου-με κόκκινο
για να το ξεχωρίζουμε.