Μόρια χημικών στοιχείων και ενώσεων

Συνήθως στο σχηματισμό μορίων συμμετέχουν
άτομα διαφορετικών στοιχείων.
Τα μόρια αυτά είναι τα μόρια των χημικών ενώσεων,
όπως το μόριο του νερού.

 
           
 
Κατάλαβα! Όταν όλα τα άτομα ενός μορίου είναι ίδια είναι μόριο στοιχείου, διαφορετικά είναι μόριο χημικής ένωσης.