Φυσικές ιδιότητες των μετάλλων

Ο χαλκός, ο άργυρος, ο σίδηρος, ο χρυσός και πολλά
άλλα στοιχεία του περιοδικού πίνακα εμφανίζουν
σχετικά παρόμοιες ιδιότητες. Τα στοιχεία αυτά τα
ονομάζουμε μέταλλα.
Όλα τα μέταλλα είναι στερεά εκτός από τον υδράρ-
γυρο που είναι υγρός. Τα περισσότερα έχουν αργυ-
ρόλευκο χρώμα εκτός από τον χαλκό που είναι
κοκκινωπός και τον χρυσό που είναι κίτρινος.

 
   
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις την παρουσίαση.
Υπάρχουν άλλες φυσικές ιδιότητες των μετάλλων;