Θέση του C και του Si στον Περιοδικό Πίνακα

Ο άνθρακας και το πυρίτιο είναι αμέταλλα στοιχεία και
ανήκουν στην 14η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα.
Δες αν θέλεις παρακάτω, μερικές από τις ιδιότητες τους.

 
 
Γιατί παρουσιάζουν τόσο ενδιαφέρoν;