Ιστορική αναδρομή

Ο Μεντελέγιεφ κατέταξε τα περίπου 60 στοιχεία που
γνώριζε την εποχή εκείνη με βάση το βάρος των
ατόμων τους σε έναν πίνακα σαν τον παρακάτω.
Αν δεν ήξερε κάποιο στοιχείο, άφηνε την θέση του
κενή αφού "έπρεπε να υπάρχει". Το γεγονός αυτό
σύντομα αποδείχτηκε πολύ χρήσιμο διότι ώθησε τους
Χημικούς να συμπληρώσουν τα "κενά", δηλ. να
ανακαλύψουν τα χημικά στοιχεία που δεν γνώριζαν.

 
   
 
Σε τι διαφέρει ένας σύγχρονος περιοδικός πίνακας;