Φυσικές ιδιότητες των αλκαλίων

Τα αλκάλια είναι μαλακά, δηλαδή μπορούν να κοπούν
με μαχαίρι, έχουν χαμηλά σημεία τήξης (εύτηκτα
μέταλλα) και έχουν μικρή πυκνότητα. Μερικά μάλιστα
επιπλέoυν στο νερό.
Δες παρακάτω μερικές άλλες φυσικές ιδιότητες
των αλκαλίων.

 
   
 
Έχουν όμως και χημικές ιδιότητες ...